System waluty złotej a system dolarowo-złoty

System waluty złotej jest korzystniejszy z punktu widzenia rozwoju gospodarczego od systemu dolarowo-złotego, ponieważ w systemie tym emisja banknotów była powiązana rezerwami złota w danym kraju, zaś złoto pełniło wszystkie funkcje pieniądza.

Każda waluta krajowa miała ustalony swój parytet w złocie, co przekładało się na możliwość wymiany pieniądza krajowego na złoto i swobodny jego przepływ między pozostałymi krajami. Unifikacja systemów pieniężnych i stałe kursy walut w 41 krajach zniosły wiele barier handlowych, co doraźnie przekładało się na wzrost gospodarczy. Więcej na ten temat w serwisie aspozyczki.pl

System dolarowo-złoty czyli tzw. system z Bretton Wood, był podobny do systemu waluty złotej, ponieważ złoto podtrzymywało cały system z tym, że parytety walut krajów członkowskich wyrażone były w dolarach amerykańskich (USD) w pełni wymienialnych na złoto, którego oficjalna cena była stała i wynosiła 35 USD za uncję. Skarb USA wymieniał bankom centralnym dolary na złoto po kursie parytetowym, a wahania kursów musiał mieścić się w granicach 1%. Z powodów narastających obciążeń system załamał się w 1971 roku, a główną tego przyczyną było zawieszenie wymienialności przez rząd USA dolara na złoto.

Właśnie ta zależność od rządu Stanów Zjednoczonych systemu dolarowo-złotowego w moim odczuciu przemawia za wyższością systemu waluty złotej, w której kraje były bardziej niezależne, a złoto gwarantowało akceptowalność ich walut jako środka płatniczego.

amelia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.